Goed om te weten

Boogbrug Vianen

Hoe een beroemde brug werd verwijderd...

Boogbrug Vianen verdwenen

Afgelopen zondagavond 21 november is in opdracht van Rijkswaterstaat de stalen Boogbrug Vianen succesvol verwijderd. De boogbrug over de A2 is voor veel mensen nauw verbonden met Vianen. Met de komst van de twee nieuwe Lekbruggen in de A2 (de Jan Blankenbrug), heeft de boogbrug geen functie meer voor het wegverkeer. Daarom werd de boogbrug verwijderd. Voordat het zover was is er echter al heel wat water door de Lek gestroomd! 😉 Zo is de brug onder andere gewogen om te berekenen hoe groot het ponton moest zijn dat nodig was om de brug te kunnen dragen. Ook was er al eerder een poging gedaan de brug uit te varen, wat op het laatste moment mislukte…

Meerjarig project

In opdracht van Zandbeek Communicatie (en dan dan weer voor Rijkswaterstaat) heeft Studio Retouched op diverse momenten de afgelopen jaren het hele project in beeld gebracht. Dat begon in 2019 met het vastleggen van de oude situatie, dus toen de brug (De IJzeren Dame) nog onaangeroerd op haar plek lag. Voor dit project zijn naast de fotocamera ook een drone en een GoPro ingezet. Deze actioncam speciaal voor het maken van een timelapse van het uitvaren van de brug. Zie verder op deze pagina hoe gaaf dat eruit ziet!

De IJzeren Dame in januari 2019

Een zware klus!

Ook het wegen van de brug werd in beeld vastgelegd. De brugboog had overigens een gewicht van circa 5.000 ton en een hoogte van circa 30 m. Dit maakte deze klus geen alledaags karwei. Hijsbedrijf Mammoet bouwde een hijssysteem waardoor de brugboog kon worden ondersteund en opgetild.

Naast het wegen werden in de zomer verschillende onderdelen van de Boogbrug verwijderd zoals de lichtmasten, de vangrails en de asfaltverharding.

Op diverse plaatsen waren weegpunten aangebracht om het totale gewicht van de brug te kunnen meten.

De brug kan weg

Na een mislukte poging 2 weken eerder was het dan eindelijk zover en kon de brug daadwerkelijk worden verwijderd! Doordat een van de lierkabels onder water beschadigd raakte, was het volgens Rijkswaterstaat niet veilig om de operatie eerder uit te voeren. De lierkabels moeten het ponton waarop de brug moet komen, op zijn plaats houden.

Op het ponton dat hier bij de brug aankomt, zaten 8 masten gemonteerd die in de 8 heftorens op de brug werden gekoppeld, als een soort lego. Het ponton nam bij hoog water het gewicht van de brug over.

Dronefoto van het ponton dat aankomt bij de brug
Veel belangstelling voor de werkzaamheden

Het in positie brengen van een het ponton onder de brug, een precies werkje op de cm nauwkeurig. Vervolgens werd het ponton met staalkabels en lieren vastgemaakt aan de geplaatste ankerpunten, aan beide zijdes in de uiterwaarden. De brug komt vervolgens los van de pijlers. Heftorens op de brug en het ponton duwen de brugboog in zijn geheel en gecontroleerd omhoog. Na het borgen van de constructie worden de lierdraden losgemaakt en vindt er een draaiing van het ponton in de lengterichting van de Lek plaats.

Langzaam wordt het ponton in positie gebracht

Naar de eindbestemming

Het ponton is gedraaid vaart naar de Prinses Beatrixsluis en meert aan in de voorhaven van de sluis. De stalen boogconstructie wordt daar in stukken gesneden. De aannemer is daar 24 uur per dag mee bezig. De brug is straks klein genoeg om onder de Jan Blankenbrug doorgevaren te worden voor de uiteindelijke sloop, op de werf van Mammoet in Schiedam. Hier worden de staaldelen nog kleiner gemaakt en afgevoerd naar een erkende verwerker. Daar zal het staal verder verwerkt worden tot grondstof.

De brug is opgetild en gedraaid. Nu vaart het ponton heel langzaam weg, gadegeslagen door mensen langs de over.
https://www.youtube.com/watch?v=40CyyszRL7Y
TImelapse van de brug die voorbij vaart richting Beatrixsluis
De brug is aangemeerd in de Beatrixhaven, waar ze gesloopt zal worden…